TEMARIO VANGUARDIAS EN EL ARTE JAPONÉS CONTEMPORÁNEO

 

Módulo 1 / Mtra. Invitada 

• Antecedentes históricos

• Historia del arte japonés / Época clásica

Módulo 2 / Mtro. Ryuichi Yahagui

• Movimiento d’avant-garde (1955-1970)Japón estuvo bajo control estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchas restricciones en la vida cotidiana. En 1952, terminó la ocupación del ejército estadounidense y se recuperó la libertad. El arte japonés de la posguerra está muy influenciado por movimiento de arte occidental.

• Surrealismo: Nobuya Abe, Masao Tsurupka, Harue Koga, Koutarou Migishi, Tatsuo Ikeda
• Informalismo: Tatsuoki Nanbada, Tadahiro Ono, Saburo Asou, Noboru Kitawaki
• Neodadaísmo: Exposición colectiva ‘Yomiuri Independent’ (1949-1963)

1. Grupos

1. Jikken Kobo (1951-1957): Shuzo Takiguchi
2. Hi Red Center (1962-1964): Takamatsu Jiro, Akasegawa Genpei, Nakanishi Natsuyuki
3. Gutai (1954-1972): Jiro Yoshihara
4. Neo Dadaism Organizers(1960): Masunobu Yoshimura, Ushio Shinohara, Genpei Akasegawa, Shusaku Arakawa

2. Artistas independientes (1960-1970)
1. Taro Okamoto
2. Tetsumi Kudo
3. Yoko Ono
4. Yutokutaishi Akiyama
5. Yayoi Kusama
6. Shusaku Arakawa
7. On Kawara
8. Ay-O
9. Masuo Ikeda

Módulo 3

1. Katsuhiro Yamaguchi
2. Kazuo Shiraga
3. Etsutomu Sakakibara
4. Ilustradores y diseñadores gráficos
5. Yokoo Tadanori
6. Awazu Kiyoshi
7. Genpei Akasegawa
8. Akira Uno
9. Masamichi Oikawa 10. Kazuo Kamimura

4. Caricaturistas. Revista Garo (1964-2002)

1. Sanpei Shirato
2. Yoshiharu Tsuge
3. Shigeru Mizuki
4. Seiichi Hayashi
5. Kazuichi Hanawa

5. Teatro experimental (Cultura underground japonesa)

5.1 Tenjyosajiki: Shuji Terayama
5.2 Butoh: Tatsumi Hijikata

Módulo 4
1. Fotógrafos

1. Grupo Kouga: Yasuzo Nojima, Iwata Nakayama, Ihei Kimura, Nobuo Ina
2. Grupo VIVIO: Shomei Tomatsu, Ikkou Narahara, Eiko Hosoe

2. Fotógrafos independientes (1960-1970)
1. Kendomon
2. Takuma Nakahira
3. Hiroshi Hamaya
4. Moriyama Daido
5. Nobuyoshi Araki
6. Miyako Ishiuchi

Módulo 5
Artistas contemporáneos en Japón (1980-2000). Primera parte.
• Movimiento MONOHA
• Nobuo Sekine
• Kishio Suga
• Lee U-Fan
• Koshimuzu Susumu
• Koji Enokura
• Noboru Takayama
• Noriyuki Haraguchi
• Otros artistas
• Tatsuo Kawaguchi
• Morio Shinoda
• T adashi Kawamata
• Katsunori Endo
• Shinro Ootake
• Katura Funakoshi
• Shigeo T oya
• Kodai Nakahara
• Tatsuo Miyajima
• Yasumasa Morimura
• Noboru Tsubaki
• Tsuyoshi Ozawa
• Naoya Hatakeyama
• Noboru Tsubaki
• Masato Nakamura
• Yukinori Yanagi
• Hiroshi Fuji
• Kenji Yanobe

Módulo 6 / Mtro. Sergio Gómez-Tagle

Artistas contemporáneos en Japón (2000-2020). Segunda parte.
• Makoto Aida
• Noboru Yamagushi
• Yoshitomo Nara
• Nawa Kohei
• Pyuupiru
• Takeshi Kitano

Módulo 7

• Takashi Murakami y los artistas de Kaikai Kiki
• Historia de Kaikai Kiki
• Referencias de la empresa y su concepto
• Estructura de la organización
• Colaboraciones de Takashi Murakami
• Cómo hicieron la pintura de 100 metros

Módulo 8

• Artistas Japoneses en México
• Historia del arte japonés en México
• Artistas Contemporáneos en México
• Proyecto Japomex

sobre la cultura japonesa y la confluencia méxico-japón